GODZINY OTWARCIA
OPENING HOURS
Muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego
Maj 31, 2019

Śladami św. Teresy z Avili

Konsul Honorowy Hiszpanii we Wrocławiu, Jesús García-Nieto Moreno i dyrektor Muzeum UWr prof. dr hab. Jan Harasimowicz, serdecznie zapraszają do Oratorium Marianum na otwarcie wystawy „Śladami św. Teresy z Avili”. Ekspozycja przybliży miejscowości związane z życiem i działalnością świętej.

Wernisaż, który odbędzie się w dniu 5 czerwca 2019 r. o godz. 16.00, uświetni koncert hiszpańskiej muzyki dawnej pt. „Do niebios” w wykonaniu Juliety González-Springer (sopran, kastaniety), Marka Toporowskiego (pozytyw i szpinet) oraz Marka Skrukwy (viola da gamba), w programie m.in. Cántigas de Santa María króla Alfonsa X Mądrego, utwory z Llibre Vermell de Montserrat i Cancionero de Palacio oraz kompozycje Francisca Correa de Arauxo, José de Torres, Sebastiána Durón i Juana Hidalgo de Polanco. Utworom muzycznym towarzyszyć będą deklamacje poezji św. Teresy.

Plakat wystawy

tags Posted by: tags piątek, Maj 31st, 2019 tags aktualności, wystawy czasowe tags