GODZINY OTWARCIA
OPENING HOURS
Muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego
Lipiec 31, 2020

Antykomania

Dyrektor Muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego
prof. dr hab. Jan Harasimowicz
zaprasza na wystawę czasową
„ANTYKOMANIA. Dziewiętnastowieczne kolekcje starożytności”

Wystawę można będzie oglądać od 1 sierpnia do 16 listopada 2020 r.

Sala pod Filarem
Muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego
Wrocław, pl. Uniwersytecki 1

Tytuł najnowszej wystawy czasowej przygotowanej przez Muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego nawiązuje do popularnego zjawiska w XIX-wiecznej Europie: kolekcjonowania starożytności.
Od drugiej połowy XVIII wieku rozkwit europejskiego kolekcjonerstwa starożytności był odbiciem zainteresowań zbierackich epoki przesiąkniętej ideami filhellenizmu – fenomenu politycznego i kulturowego objawiającego się zamiłowaniem do starożytnej Grecji. Przełomem skutkującym wzmożonym zainteresowaniem klasyczną starożytnością stała się publikacja w 1755 roku dzieła Johanna Joachima Winckelmanna poświęconego recepcji sztuki greckiej (Gedanken über die Nachahmung der griechischen Werke in der Malerei und Bildhauerkunst). Jego spostrzeżenia w połączeniu z rezultatami prac wykopaliskowych w Pompejach, Stabiach i Herkulanum oraz „odkryciem” greckich świątyń starożytnej Posejdonii zaowocowały prawdziwą „antykomanią”, kontynuowaną przez całe XIX stulecie.
Eksponowane na wystawie obiekty podzielono na trzy grupy reprezentujące główne nurty europejskiego kolekcjonerstwa starożytności: rozległe zbiory gromadzone przez arystokratów (których w trakcie XIX wieku w działalności kolekcjonerskiej na wielką skalę zastąpiły muzea narodowe), prywatne kolekcje filhelleńskie oraz zbiory uniwersyteckie.
Kolekcje arystokratyczne reprezentują na wystawie zabytki zgromadzone przez księżną Helenę Radziwiłłową (1753-1821), kolekcjonerstwo filhelleńskie zostało omówione na przykładzie wrocławskiej kolekcji antyków architekta Eduarda Schauberta (1804-1860), a uniwersyteckie kolekcjonerstwo starożytności i ich nowożytnych kopii ukazują zbiory Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Wrocławskiego.

Zapraszamy!

Plakat wystawy

Ulotka wystawy

tags Posted by: tags piątek, Lipiec 31st, 2020 tags aktualności, wystawy czasowe tags