GODZINY OTWARCIA
OPENING HOURS
Muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego
Luty 22, 2015

„Kamień, Papier, Farba…”

Dzięki braciom Januszowi i Eugeniuszowi Stankiewiczom Staromiejski Cmentarz Ewangelicki we Wschowie doczekał się wyjątkowego, artystycznego upamiętnienia. Podczas wakacji, w sierpniu 1964 roku, dwaj studenci postanowili „zabrać ze sobą” fragment atmosfery starej nekropolii. Ich uwaga skupiła się na kamiennych płytach nagrobnych, na których staranie wykutymi literami o kroju majuskuły i minuskuły humanistycznej utrwalone zostały żywoty dawnych mieszkańców Wschowy.
W wyniku fascynacji tym niezwykłym miejscem powstało siedem prac wykonanych techniką frotażu na papierze pakowym. Janusz – ówcześnie student historii Uniwersytetu Wrocławskiego, rozkładał arkusze na pomnikach upamiętniających dawnych wschowian, a Get – student trzeciego roku Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej, rozcierał na typograficznej szybie z wschowskiej drukarni, odbijając w ten sposób rzeźbę zabytkowych płyt. Powstałe podczas dwóch dni dzieła, Janusz opisał i przechowywał w domowym archiwum 45 lat. W 2009 roku frotaże zostały poddane konserwacji zachowawczej, oprawione i wróciły do Wschowy na jubileusz 400-lecia Staromiejskiego Cmentarza Ewangelickiego.
Z inicjatywy dyrektora Muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego powstała, we współpracy z Muzeum Ziemi Wschowskiej, wystawa prezentująca studenckie, wschowskie prace braci Stankiewiczów i fenomen miejsca, które zostało na nich dosłownie odciśnięte.

Zaproszenie na wystawę

tags Posted by: tags niedziela, Luty 22nd, 2015 tags wystawy czasowe tags