GODZINY OTWARCIA
OPENING HOURS
Muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego

W Muzeum działa kolegium doradcze
utworzone na zasadach określonych w art. 12 ustawy o muzeach.
Kolegium doradcze jest organem doradczym i opiniodawczym
w zakresie działalności Muzeum.

Skład kolegium:

dr Urszula Bończuk-Dawidziuk
przedstawiciel pracowników Muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego

dr Agnieszka Seidel-Grzesińska
Pełnomocnik Rektora ds. konserwacji zabytków

prof. dr hab. Adam Jezierski
przedstawiciel nauk ścisłych (Przewodniczący kolegium)

prof. dr hab. Ewa Kębłowska-Ławniczak
przedstawiciel nauk humanistycznych

dr hab. Jan Kotusz, prof. UWr
przedstawiciel nauk o ziemi i życiu

dr hab. Piotr Krzysztof Marszałek, prof. UWr
przedstawiciel nauk społecznych

dr hab. Renata Tańczuk, prof. UWr
przedstawiciel wskazany przez Senat Uniwersytetu Wrocławskiego