GODZINY OTWARCIA
OPENING HOURS
Muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego

Wystawa stała

Wystawa „Nauka i nauczanie na Uniwersytecie Wrocławskim 1702-2012” ma za zadanie pokazać bogatą i dynamiczną historię Uniwersytetu Wrocławskiego na przestrzeni funkcjonowania najważniejszej placówki naukowej na Śląsku. W dwóch salach wystawowych oraz na łączącym je korytarzu zostało zaprezentowane historyczne bogactwo i różnorodność zbiorów uniwersyteckich.

Wystawy_longchamp1

Pierwsza sala poświęcona jest dziejom Uniwersytetu i dorobkowi naukowemu pracowników poszczególnych fakultetów: teologii katolickiej, teologii ewangelickiej, prawa, medycyny i filozofii. W ramach tej prezentacji przedstawiono skomplikowany proces tworzenia nowych dziedzin nauki, ukonstytuowania się nowoczesnych fakultetów, wreszcie wyodrębnienia się ze struktur uniwersyteckich nowych szkół wyższych po 1945 roku. Odrębne miejsce poświęcono ważnym placówkom naukowym rozwijającym się przy Uniwersytecie, tj. Archiwum, Bibliotece, Muzeum.

Wystawy_Banach

Druga sala odsłania świat pomocy naukowych, które przez lata towarzyszyły kolejnym pokoleniom studentów. Historyczne przyrządy naukowe wykorzystywane podczas ćwiczeń ze studentami fizyki, astronomii czy chemii uzupełniają pomoce dydaktyczne z dziedzin humanistycznych, tj. filologii klasycznej czy historii sztuki. Zwiedzający z jednej strony mogą być świadkami eksperymentów naukowych wykonywanych dawniej w pracowniach przedmiotów ścisłych, z drugiej zaś przenieść się w świat antyku dzięki prezentacjom multimedialnym wykonanym na bazie przedwojennych szklanych przeźroczy.

ekspozycjaInstrumentyNaukowe